Filtry:

Sortuj:

Więcej filtrów:

Więcej filtrów

Teatr Pieśń Kozła

Teatr Pieśń Kozła, założony w 1996 roku we Wrocławiu, zdobył międzynarodowe uznanie jako jeden z najbardziej nowatorskich zespołów europejskich, wykorzystujący w swej praktyce trening aktorski i nieustannie poszukujący nowych rozwiązań artystycznych. Zarówno trening fizyczny i wokalny, jak i próby oraz spektakle traktowane są jako część procesu i rodzaj pracy „laboratoryjnej”, pozwalającej aktorom i reżyserowi poszukiwać coraz to nowszych technik i środków artystycznej ekspresji. Zaangażowanie w proces tworzenia trwałych związków między ludźmi jest punktem wyjścia do każdego nowego rodzaju treningu, który integruje ruch, głos, pieśń i tekst. Spektakle są głęboko zakorzenione w muzyczności i przemawiają do widzów na bardzo sensualnym poziomie.

Praca pedagogiczna stanowi integralną część misji i wizji zespołu. Jej przejawem jest wyjątkowy w skali europejskiej program studiów aktorskich MA Acting, realizowany w latach 2004 – 2012 we współpracy z Manchester Metropolitan University. Obecnie kurs prowadzony jest we współpracy z Bral School of Acting, szkoły założonej przez Grzegorza Brala w 2013 roku w Londynie. Przedmiotem zajęć jest przede wszystkim “Aktorska Metoda Koordynacji”, oryginalna i autentyczna metoda pracy praktykowana w Teatrze Pieśń Kozła. W określonym czasie studenci przejdą przez intensywny kurs pracy z tekstem, z głosem, ciałem, z wyobraźnią i energią. Zajęcia praktyczne wzbogacone są o kontekst teoretycznych wykładów pod ogólnym hasłem “Anthropology of Acting”. Kurs przeznaczony jest dla aktorów, performerów, tancerzy i reżyserów.

Teatr Pieśń Kozła prowadzi również warsztaty dla aktorów i praktyków z całego świata w ramach letniego projektu Workshop Village. Warsztaty pozwalają na poznanie i zgłębienie technik pracy zespołu.