Festiwal United Solo: Jan Peszek -

Festiwal United Solo: Jan Peszek - "Scenariusz dla Nieistniejącego..."

"Scenariusz dla Nieistniejącego..." powstał w 1963 r, w ciągu kilku dni, ale przez długie lata nie był wykonywany, co zresztą kompozytor jakby przewidział, nadając mu charakterystyczne dopełnienie. W osobie Jana Peszka, "Scenariusz…" znalazł interpretatora jedynego i najwłaściwszego.

Kompozycja spektaklu ma charakter wykładu na temat socjologicznych problemów nowej muzyki. Autor ilustruje na wielu przykładach niedomogi, niedostatki i fałsze, jakie wynikają ze społecznego, komercjalnego, nieautentycznego już uprawiania sztuki. Pasja z jaką Schaeffer mówi o sztuce i życiu udziela się publiczności. Przez prawie 40 lat grania na deskach wielu teatrów na całym świecie jest to spektakl kompletny, przemyślany i wciąż wzbudzający emocje, będący dla widza wielką przygodą poznawczą i intelektualną.

„Scenariusz dla nieistniejącego, lecz możliwego aktora instrumentalnego” powstał w 1963 w ciągu kilku dni, ale przez długie lata nie był wykonywany, co zresztą kompozytor jakby przewidział nadając mu charakterystyczne dopełnienie. Jest w tym cały Schaeffer z jego wiarą w przyszłość: nieistniejący, lecz możliwy! Pisząc Scenariusz i dopełniając go elementami dramaturgicznymi Schaeffer od razu myślał o wykonawcy; był nim Jan PESZEK." Jadwiga Hodor

Czas trwania: 150 minut

Obsada

Jan Peszek

Realizacja

Jan Peszek

Teatr Syrena - Adres i dojazd

http://teatrsyrena.pl/

Kup bilet