Filtry:

Sortuj:

Więcej filtrów:

Więcej filtrów
  1. Jeśli chcesz wyszukać repertuar teatrów w Warszawie, wybierz w górnym rozwijanym menu nazwę miejscowości.
  2. Jeśli chcesz wybrać repertuar danego teatru w filtrach, wybierz nazwę szukanej instytucji.
  3. Wybierz zakres dat, aby zobaczyć, jaki będzie repertuar.
  4. Możesz również zawęzić wybór do wydarzeń z danego gatunku np. komedie albo do biletów w wybranej cenie np. do 40 zł.
  5. Jeśli chcesz znaleźć tylko bilety w promocyjnych cenach, zaznacz checkbox "Promocyjna cena".
  6. Korzystając z naszego serwisu, w łatwy sposób znajdziesz repertuar teatr Warszawa

Teatr Scena 96

Pałac Szustra, ul. Morskie Oko 2, Warszawa 02-511

Stowarzyszenie Scena 96 to grupa artystów, animatorów i menedżerów kultury. Od 1996 roku prowadzi działalność statutową polegającą produkcji i prezentacji spektakli teatralnych i tanecznych, organizacji festiwali i przeglądów. Stowarzyszenie realizuje przedsięwzięcia edukacyjne o charakterze artystycznym. Jest środowiskiem, które prowadzi własne zespoły teatralne i wspiera kreatywność swoich członków. Jest otwarte na współpracę z innymi artystami.

Sztandarowym projektem Stowarzyszenia Scena 96 jest Międzynarodowy Festiwal Sztuka Ulicy, który w 2020 roku miał swoją 28 edycję. W ramach Festiwalu są prezentowane najciekawsze spektakle teatru plenerowego i ulicznego z Polski i z Europy.

Stowarzyszenie Scena 96 jest ponadto organizatorem letnich przeglądów spektakli plenerowych dla dzieci: Dziecięcego Lata Teatralnego, Mokotowskiego Lata Teatralnego.

Wspólnie z Mazowieckim Instytutem Kultury organizuje festiwal Karawana - Wędrujący Festiwal Sztuki i Animacji. To objazdowy festiwal, który corocznie odbywa się w ośmiu miasteczkach na terenie województwa mazowieckiego.

W 2010 roku Stowarzyszenie Scena 96 zainicjowało wraz z Warszawskim Towarzystwem Muzycznym oraz Zamkiem Królewskim nowy projekt - Królewskie Arkady Sztuki. Odbywa się on na przełomie sierpnia i września w Arkadach Kubickiego i ogrodach dolnych Zamku Królewskiego w Warszawie.

W ramach struktur Stowarzyszenia działają dwa teatry: Teatr Scena 96 i Teatr Godowska/Krawczyński (dawniej teatr Bretoncaffe).

Teatr Scena 96 realizuje projekty edukacyjne i animacyjne adresowane dla całych rodzin. Przygotowuje spektakle ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży.

Teatr Godowska/Krawczyński realizuje projekty w obszarze teatru tańca współczesnego.

Teatr Scena 96 otrzymał grant z m.st. Warszawa na lata 2020-2022 na prowadzenie stałego programu kulturalnego w ramach zadania Teatr Scena 96 w Pałacu Szustra (Zarządzenie nr 1777/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert).