Filtry:

Sortuj:

Więcej filtrów:

Więcej filtrów
  1. Jeśli chcesz wyszukać repertuar teatrów w Warszawie, wybierz w górnym rozwijanym menu nazwę miejscowości.
  2. Jeśli chcesz wybrać repertuar danego teatru w filtrach, wybierz nazwę szukanej instytucji.
  3. Wybierz zakres dat, aby zobaczyć, jaki będzie repertuar.
  4. Możesz również zawęzić wybór do wydarzeń z danego gatunku np. komedie albo do biletów w wybranej cenie np. do 40 zł.
  5. Jeśli chcesz znaleźć tylko bilety w promocyjnych cenach, zaznacz checkbox "Promocyjna cena".
  6. Korzystając z naszego serwisu, w łatwy sposób znajdziesz repertuar teatr Warszawa

Teatr Scena 96

Pałac Szustra, ul. Morskie Oko 2, Warszawa 02-511

Teatr Scena 96 działa w strukturach Stowarzyszenia Scena 96. Realizuje projekty edukacyjne i animacyjne adresowane dla całych rodzin. Przygotowuje spektakle ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży.

Teatr Scena 96 otrzymał grant z m.st. Warszawa na lata 2020-2022 na prowadzenie stałego programu kulturalnego w ramach zadania Teatr Scena 96 w Pałacu Szustra (Zarządzenie nr 1777/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert).

Stowarzyszenie Scena 96 to grupa artystów, animatorów i menedżerów kultury. Od 1996 roku prowadzi działalność statutową polegającą produkcji i prezentacji spektakli teatralnych i tanecznych, organizacji festiwali i przeglądów. Stowarzyszenie realizuje przedsięwzięcia edukacyjne o charakterze artystycznym. Jest środowiskiem, które prowadzi własne zespoły teatralne i wspiera kreatywność swoich członków. Jest otwarte na współpracę z innymi artystami.