Filtry:

Sortuj:

Więcej filtrów:

Więcej filtrów
  1. Jeśli chcesz wyszukać repertuar teatrów w Warszawie, wybierz w górnym rozwijanym menu nazwę miejscowości.
  2. Dzięki filtrom możesz wybrać konkretny gatunek, datę, muzeum, koncert czy teatr. Repertuar Warszawa możesz też sortować po dacie, ocenie lub popularności.
  3. Jeśli chcesz wybrać repertuar konkretnego teatru, muzeum, czy innej instytucji kultury, wybierz nazwę szukanej instytucji.
  4. Możesz wybrać zakres dat, aby zobaczyć, jaki będzie repertuar w określonym czasie.
  5. Jeśli chcesz znaleźć tylko bilety w promocyjnych cenach, zaznacz checkbox "Promocyjna cena".
  6. Korzystając z naszego serwisu, w łatwy sposób znajdziesz repertuar teatrów Warszawa.

Teatr Scena 96

Pałac Szustra, ul. Morskie Oko 2, Warszawa

Teatr Scena 96 działa w strukturach Stowarzyszenia Scena 96. Realizuje projekty edukacyjne i animacyjne adresowane dla całych rodzin. Przygotowuje spektakle ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży.

Teatr Scena 96 otrzymał grant z m.st. Warszawa na lata 2020-2022 na prowadzenie stałego programu kulturalnego w ramach zadania Teatr Scena 96 w Pałacu Szustra (Zarządzenie nr 1777/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert).

Stowarzyszenie Scena 96 to grupa artystów, animatorów i menedżerów kultury. Od 1996 roku prowadzi działalność statutową polegającą produkcji i prezentacji spektakli teatralnych i tanecznych, organizacji festiwali i przeglądów. Stowarzyszenie realizuje przedsięwzięcia edukacyjne o charakterze artystycznym. Jest środowiskiem, które prowadzi własne zespoły teatralne i wspiera kreatywność swoich członków. Jest otwarte na współpracę z innymi artystami.

Repertuar Teatr Scena 96 w Warszawie