Nie jesteś jednym z nas / PINOCCHIO'S MACHINE (You Are Not One of Us) - zdjęcie

Nie jesteś jednym z nas / PINOCCHIO'S MACHINE (You Are Not One of Us)

PINOCCHIO'S MACHINE to metaforyczne przedstawienie przeciwko dyskryminacji i strachowi przed obcym. To sprzeciw wobec nacjonalizmowi i uniformizacji kultury.

Spróbujmy sobie wyobrazić, rok 3019. Po „Wielkiej Zmianie” Wolna Republika Marionetek Mandolino staje się spokojnym, bezpiecznym miejscem. Wszyscy mieszkańcy są teraz tacy sami, a więc w końcu równi i bez trudu dostosowujący się do reszty. Ale dzieje się coś nowego: dziwne stworzenie wywołuje skandal swoją odmiennością. I oczywiście swoim wielkim, bezczelnym nosem.

Mieszając razem teatr dramatyczny, Bachtinowskie „ciało groteskowe” i spuściznę komedii dell'arte, PINOCCHIO'S MACHINE przedstawia obraz przerażającej, absurdalnej i smutnej machiny, która nie akceptuje różnorodnych stworzeń. Machiny, która zmusza ludzi do ujednolicenia i dostosowania się, jeśli chcą być częścią jej piekielnych trybów.

ENG

PINOCCHIO'S MACHINE is a metaphoric performance against discrimination and fear of diversity – the fear of a stranger. It is a strong expression against nationalism and cultural homogenization.

Let's try to imagine… A.D. 3019. After the ’Big Change’ the Free Puppet Republic of Mandolino becomes a quiet and safe place. All residents are at last equal and conformed.

But something new occurs: a creepy creature comes to bring scandal, with his own, horrible dissimilarity. And with his huge, shameless, nose, of course.

Mixing together drama theatre, Bakhtin’s ‘grotesque body’ and the heritage of the Commedia Dell'Arte, PINOCCHIO'S MACHINE shows a horrible, absurd, sad machine, which does not accept different creatures. The Machine which needs

human beings to be uniformed and adjusted, if they want to be part of its infernal gears.

Realizacja

reżyseria: Paolo Alessandri

Teatr Collegium Nobilium - Adres i dojazd

ul. Miodowa 22/24
00-246 Warszawa

http://tcn.at.edu.pl/

Kup bilet
× 1 osoba obecnie przegląda tę ofertę.