Stowarzyszenie Upowszechniania Inicjatyw Kulturalnych Sztuka Nowa

Stowarzyszenie Upowszechniania Inicjatyw Kulturalnych Sztuka Nowa to projekty artystyczne, edukacyjne, społeczne produkcja spektakli przekraczających konwencjonalne formy teatralne i interdyscyplinarne przedsięwzięcia artystyczne.