Filtry:

Sortuj:

Więcej filtrów:

Więcej filtrów
  1. Jeśli chcesz wyszukać repertuar teatrów w Warszawie, wybierz w górnym rozwijanym menu nazwę miejscowości.
  2. Jeśli chcesz wybrać repertuar danego teatru w filtrach, wybierz nazwę szukanej instytucji.
  3. Wybierz zakres dat, aby zobaczyć, jaki będzie repertuar.
  4. Możesz również zawęzić wybór do wydarzeń z danego gatunku np. komedie albo do biletów w wybranej cenie np. do 40 zł.
  5. Jeśli chcesz znaleźć tylko bilety w promocyjnych cenach, zaznacz checkbox "Promocyjna cena".
  6. Korzystając z naszego serwisu, w łatwy sposób znajdziesz repertuar teatr Warszawa

Ośrodek Kultury w Wieliszewie

Wieliszew, ul. Modlińska 1

Ośrodek Kultury w Wieliszewie powstał w styczniu 2006 roku na bazie funkcjonującego od roku 2000 Referatu Kultury i Sportu. 1 marca 2014 r. został połączony z Biblioteką Publiczną Gminy Wieliszew, tworząc nową Instytucję Kultury pod nazwą Ośrodek Kultury w Wieliszewie. Ośrodek Kultury jest jednostką organizacyjną Gminy Wieliszew, jest wpisany do rejestru instytucji kultury i posiada osobowość prawną.

Celem Ośrodka jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby mieszkańców w dziedzinie kultury i rozrywki, a także upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju i zagranicą. Do podstawowych zadań Ośrodka należy: organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę, patronowanie amatorskiemu ruchowi artystycznemu, kołom i klubom zainteresowań, sekcjom, zespołom i innym, upowszechnianie i rozwijanie kultury w gminie, organizowanie różnorodnych imprez kulturalnych promujących kulturę dla dzieci, młodzieży i dorosłych, prowadzenie zajęć zespołowych i działalności wydawniczej i promocyjnej oraz współdziałanie z instytucjami, organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami w zakresie lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy oraz koordynowanie działań organizacji kulturalnych na terenie gminy.

Repertuar Ośrodek Kultury w Wieliszewie w Warszawie

Brak wydarzeń spełniających kryteria wyszukiwania.