Karnet łączony do Muzeum Warszawy, Centrum Interpretacji Zabytku, Muzeum Farmacji i Barbakanu - zdjęcie Karnet łączony do Muzeum Warszawy, Centrum Interpretacji Zabytku, Muzeum Farmacji i Barbakanu - zdjęcie Karnet łączony do Muzeum Warszawy, Centrum Interpretacji Zabytku, Muzeum Farmacji i Barbakanu - zdjęcie Karnet łączony do Muzeum Warszawy, Centrum Interpretacji Zabytku, Muzeum Farmacji i Barbakanu - zdjęcie Karnet łączony do Muzeum Warszawy, Centrum Interpretacji Zabytku, Muzeum Farmacji i Barbakanu - zdjęcie Karnet łączony do Muzeum Warszawy, Centrum Interpretacji Zabytku, Muzeum Farmacji i Barbakanu - zdjęcie Karnet łączony do Muzeum Warszawy, Centrum Interpretacji Zabytku, Muzeum Farmacji i Barbakanu - zdjęcie Karnet łączony do Muzeum Warszawy, Centrum Interpretacji Zabytku, Muzeum Farmacji i Barbakanu - zdjęcie Karnet łączony do Muzeum Warszawy, Centrum Interpretacji Zabytku, Muzeum Farmacji i Barbakanu - zdjęcie

Średnia ocena

2 oddane głosy

9.0 / 10

Karnet łączony do Muzeum Warszawy, Centrum Interpretacji Zabytku, Muzeum Farmacji i Barbakanu

Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42 (muzeum czynne w godz. 10:00 - 19:00)

Centrum Interpretacji Zabytku, ul. Brzozowa 11/13 (muzeum czynne w godz. 10:00 - 19:00)

Muzeum Farmacji, ul. Piwna 31/33 (muzeum czynne w godz. 10:00 - 18:00)

Barbakan, ul. Nowomiejska (Stare Miasto) (ekspozycja czynna w godz. 10:00 - 19:00 do 30 września 2017 roku)

MUZEUM WARSZAWY - Wystawa stała (Rzeczy warszawskie, Dane warszawskie, Dzieje kamienic)

Na wystawę stałą w Muzeum Warszawy składają się trzy części: Rzeczy warszawskie, Dane warszawskie i Dzieje kamienic. W gabinetach tematycznych znaleźć można rzeczy – świadków i uczestników historii miasta. Są punktem wyjścia do opowiedzenia historii swoich właścicieli i twórców oraz wydarzeń i procesów, które ukształtowały współczesną Warszawę.

Codziennie o godz. 14:00 w języku ang. i 15:00 w języku polskim jeden z kuratorów opowiada historię wybranej rzeczy warszawskiej. Oprowadzanie trwa kilkanaście minut.

Rzeczy warszawskie

Gruntownie przejrzano 300 000 obiektów znajdujących się w zbiorach Muzeum Warszawy. Wybrano 7352, które będą udostępniane publiczności. Wśród nich są zarówno dzieła sztuki, jak i rzeczy codzienne. Wszystkie są oryginałami. Wystawa nie opowiada jednej historii, nie odtwarza wprost dziejów miasta od jego początków do chwili obecnej. Podczas spaceru po staromiejskich kamienicach – w swoim tempie i wybraną przez siebie trasą – każdy może z pomocą tych rzeczy ułożyć własną opowieść o Warszawie. Do dyspozycji są również cztery autorskie ścieżki opracowane wspólnie ze znanymi osobami, których życie i działalność wiążą się z miastem. Od maja 2017 roku udostępnionych zwiedzającym zostało osiem gabinetów tematycznych: Archeologiczny, Syren Warszawskich, Pomników Warszawskich, Suwenirów, Pocztówek, Widoków Warszawy, Portretów, Sreber i Platerów Warszawskich. Pozostałe zostaną otwarte jesienią 2017 roku.

Dane warszawskie

Dane statystyczne to wiedza o rzeczywistości ujęta w abstrakcyjny język matematyki. W tej części wystawy głównej staramy się uchwycić specyfikę Warszawy za pomocą takich danych. Prezentujemy je na wykresach, mapach i innych przedstawieniach graficznych. Chcemy zachęcić do poszukiwania odpowiedzi na pytania, które można zadać w odniesieniu do każdego dużego miasta. Czemu zawdzięcza swój rozwój? Kim są i byli jego mieszkańcy? Jak żyli i żyją? Gdzie jest centrum miasta, a gdzie jego granice? Dzięki danym można zweryfikować stereotypy i obiegowe opinie na temat Warszawy, jej mieszkańców i przestrzeni. Można też precyzyjniej wskazać, które wydarzenia i zjawiska nadały jej obecny kształt i specyfikę; co sprawiło, że Warszawa jest takim, a nie innym miastem.

Dzieje kamienic

Muzeum zajmuje jedenaście kamienic przy północnej stronie Rynku wytyczonego około 1300 roku. Gotyckie budowle zaczęły tu powstawać od połowy XV wieku. Pożar miasta w 1607 roku dostarczył impulsu do kolejnej przebudowy, która nadała kamienicom kształt zbliżony do obecnego. Mieszkali tu przedstawiciele najmożniejszych rodów, rajcy, wójtowie i burmistrze Starej Warszawy. W XIX wieku gospodarcze, kulturalne i administracyjne centrum Warszawy przeniosło się poza mury Starego Miasta, które zaczęło ulegać degradacji. Początki działalności wystawienniczej i konserwatorskiej na Starym Mieście wiążą się z Towarzystwem Opieki nad Zabytkami Przeszłości, które od 1911 roku było właścicielem kamienicy Baryczków (nr 32). W 1916 roku, z okazji rocznicy uchwalenia konstytucji 3 Maja (1791), północną stronę Rynku nazwano Stroną Dekerta, od nazwiska prezydenta Warszawy i bojownika o prawa mieszczan, Jana Dekerta (1738–1790). W latach 1937–1938 władze miasta zakupiły kamienicę Baryczków oraz sąsiadujące z nią Kleinpoldowską (nr 34) i Pod Murzynkiem (nr 36) dla Muzeum Dawnej Warszawy, nowego oddziału Muzeum Narodowego. Proces przekształcania ich w muzeum został zakłócony przez wybuch II wojny światowej. Zniszczone podczas powstania warszawskiego kamienice po Stronie Dekerta odbudowano w latach 1947–1953 z przeznaczeniem na muzeum miasta. W 1955 roku otwarto w nich pierwszą stałą wystawę. Dzieje przemian struktury północnej pierzei Rynku oraz elementy architektury poszczególnych kamienic są punktem wyjścia do odkrywania wydarzeń i postaci związanych z tym miejscem. Mówi o nich zarówno poświęcona im część wystawy, jak i opisy rozmieszczone w muzealnych kamienicach, które mogą Państwo odnaleźć podczas zwiedzania.

CENTRUM INTERPRETACJI ZABYTKU - Wystawa stała

Ekspozycja została zaprojektowana w układzie chronologicznym podzielonym na etapy historyczne. Jest kombinacją elementów tradycyjnych, statycznych (plansze, fotografie wielkoformatowe, plany i rysunki) oraz dynamicznych z wykorzystaniem technik multimedialnych (prezentacje multimedialne, przeglądarki zdjęć, animacje tematyczne).

Już w przedsionku Centrum zwiedzający zobaczą fragment odkrytego przez archeologów staromiejskiego muru. Następnie, po krótkim zapoznaniu się z historią Warszawy oraz kalendarium historycznym Starego Miasta, dowiedzą się o losach Starówki i jej mieszkańców w okresie II wojny światowej. Historia została opowiedziana poprzez losy wybranych kamienic, ulic i kościołów. Jedna z sal wystawienniczych jest poświęcona czasom odbudowy Starego Miasta oraz wpisowi zrekonstruowanego zespołu zabytkowego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w 1980 rok.

MUZEUM FARMACJI - Wystawa stała "Res pharmaceuticae"

Muzeum Farmacji im. mgr Antoniny Leśniewskiej powstało w 1985 roku, a od 2002 roku jest oddziałem Muzeum Warszawy. Pierwsza siedziba Muzeum mieściła się przy ul. Marszałkowskiej 72, a lokalizacja zdeterminowała nadanie Muzeum imienia mgr farm. Antoniny Leśniewskiej. Była ona od 1933 roku właścicielką apteki pod tym adresem, a wsławiła się otwarciem w 1901 roku pierwszej na świecie apteki w St. Petersburgu, zatrudniającej wyłącznie kobiety.

Wystawa stała Res pharmaceuticae w Muzeum Farmacji im. mgr Antoniny Leśniewskiej jest kolejnym krokiem w stronę upowszechniania wiedzy z zakresu historii farmacji. Ekspozycje tematyczne: Officina sanitatis, Materia medica, Kolor i szlif, Forum magistry Antoniny Leśniewskiej, Leki Kampo w japońskiej tradycji, skierowane są zarówno do osób chcących poszerzyć swoją wiedzę, jak i do tych, którzy przyjdą spędzić ciekawie czas.

W Muzeum zwiedzający mogą zobaczyć zrekonstruowane wnętrze apteki z okresu dwudziestolecia międzywojennego, dowiedzieć się o historii najważniejszych grup leków oraz tych należących do japońskiej tradycji. W kolejnej sali uroda szklanych naczyń aptecznych zaskoczy widza różnorodnością barw i kształtów, a otwarta farmaceutyczna biblioteka zachęca do skorzystania z niej na miejscu. Ekspozycje przygotowane są pod kątem edukacyjnym, aby spopularyzować historię farmacji, w której skład wchodzi zarówno historia nauki, jak i historia zawodu.

BARBAKAN

Barbakan to element warszawskich średniowiecznych fortyfikacji, którego odtwarzanie rozpoczęto w latach 30. XX wieku. Prace rekonstrukcyjne przerwała II wojna światowa. Ze zniszczeń wojennych odbudowano go razem ze Starym Miastem. Wewnątrz Barbakanu prezentowana jest stała wystawa przedstawiająca przemiany Barbakanu i całych murów miejskich na przestrzeni wieków.

Muzeum Warszawy

Muzeum Warszawy zostało powołane w 1936 roku. Jego siedzibą główną jest 11 zabytkowych kamienic przy Rynku Starego Miasta, wpisanych od 1980 roku na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Muzeum Warszawy to także 8 oddziałów: Muzeum Warszawskiej Pragi, Muzeum Woli, Centrum Interpretacji Zabytku, Muzeum Farmacji, Muzeum Drukarstwa, Korczakianum, Muzeum – Miejsce Pamięci Palmiry i Muzeum Ordynariatu Polowego.

Od 80 lat misją Muzeum Warszawy jest gromadzenie, przechowywanie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów związanych z Warszawą. Prowadząc działalność wystawienniczą, badawczą, wydawniczą, edukacyjną oraz kulturalną, muzeum towarzyszy odbiorcom w poznawaniu fenomenu Warszawy.

Od 2014 r. trwa projekt OdNowa, obejmujący modernizację, konserwację i digitalizację zabytkowych obiektów muzeum, a także realizację nowej wystawy głównej. Uroczyste otwarcie Muzeum Warszawy w nowej odsłonie miało miejsce w dniach 26-28 maja 2017 roku.

Muzeum czynne od wtorku do niedzieli od godz. 10.00 do godz. 19.00.

Adres i dojazd

Rynek Starego Miasta 28-42
00-272 Warszawa

http://muzeumwarszawy.pl

Widzowie, którym podobało się to wydarzenie, byli również na:

9.0
Średnia ocena
Wystawa czytelna i przejrzysta. Ponadto trochę przygnębiająca, ale takie to były czasy!
- Jerzy

Dziś / 10:00

Jutro / 10:00

+ dostępnych 25 innych terminów

Gatunek: Wystawa
7.5
Średnia ocena
Podobało się wszystko
- Irina

24.05 / 18:00

Dziś / 11:00

+ dostępnych 103 innych terminów

Gatunek: Wystawa
10.0
Średnia ocena

Dziś / 10:00

Jutro / 10:00

+ dostępnych 25 innych terminów

Gatunek: Wystawa

Inne wydarzenia w tej instytucji:

-,-
Średnia ocena

Dziś / 10:00

Dziś / 12:00

+ dostępnych 106 innych terminów

Gatunek: Wystawa
Kup bilet