Uwolnienie od strachu czy pognębienie wolności? Konstytucja 3 maja - SALON NAUCZYCIELSKI - zdjęcie

Średnia ocena

1 oddany głos

10,0 / 10

Uwolnienie od strachu czy pognębienie wolności? Konstytucja 3 maja - SALON NAUCZYCIELSKI

SALON NAUCZYCIELSKI

Interdyscyplinarne seminaria szkoleniowe dla nauczycieli

Nauczycieli przedmiotów humanistycznych, zwłaszcza ze szkół ponadpodstawowych, zapraszamy do udziału w interdyscyplinarnych seminariach szkoleniowych. Tematem przewodnim tegorocznych spotkań będzie propaganda.

Seminaria, organizowane za pomocą programu umożliwiającego komunikację zdalną, potraktujemy jako formę wymiany myśli i doświadczeń. Uczestnicy spotkań będą mieli okazję do dyskusji na temat kultury i historii oraz spojrzenia na zagadnienia omawiane w szkole z perspektywy być może odmiennej niż codzienna. Interpretowane podczas zajęć materiały źródłowe o charakterze interdyscyplinarnym posłużyć mogą do pracy z uczniami na lekcjach historii, wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego i historii sztuki, zarówno w sytuacjach, gdy standardowo mówi się o propagandzie, jak i w takich, gdy o wątki dotyczące propagandy wzbogacić można narrację czysto faktograficzną.

Propaganda jest wszak zjawiskiem ponadczasowym, obecnym w życiu publicznym co najmniej od czasów najdawniejszych cywilizacji starożytnego Bliskiego Wschodu. Jako działanie siłą rzeczy osadzone w bieżącym kontekście politycznym, społecznym i kulturowym wykazuje ona ogromne bogactwo form, odnosi się również do przeróżnych treści. Podczas zajęć spróbujemy zinterpretować przykłady propagandy wyrażonej zarówno słowem pisanym, jak i językiem sztuki, pochodzące z końca XVII i z XVIII w. Zastanowimy się również nad istotą i celami propagandy, rozważymy, od czego zależy jej skuteczność, oraz odpowiemy na pytanie, czym się różni propaganda od ideologii i indoktrynacji.

Osoby zainteresowane otrzymaniem zaświadczenia o udziale w seminarium prosimy o kontakt pod adresem: k.frejlich@lazienki-krolewskie.pl.

24 kwietnia 2021 r., godz. 11.00–12.30

Uwolnienie od strachu czy pognębienie wolności? Konstytucja 3 maja

Podczas zajęć przyjrzymy się przejawom propagandowego wykorzystywania Konstytucji 3 maja zarówno przez jej zwolenników, jak i przeciwników (w postaci konfederacji targowickiej, która sama zresztą stała się synonimem zdrady, nierzadko używanym w polskiej propagandzie politycznej). Przedmiotem naszego zainteresowania będą m.in. medale wybite w ostatnich latach istnienia Rzeczypospolitej, wydarzenia organizowane z okazji pierwszej rocznicy uchwalenia Konstytucji i ich oprawa wizualna oraz manifesty polityczne. Zastanowimy się ponadto nad znaczeniami nadawanymi „Ustawie Rządowej” również w innych momentach na przestrzeni 230 lat, które upłynęły od jej przyjęcia.

PROWADZENIE:

Dr Kamil Frejlich – historyk, specjalista w zakresie dziejów nowożytnych. Autor artykułów opublikowanych m.in. w „Przeglądzie Historycznym” i „Lietuvos istorijos studijos” oraz biogramów w „Polskim słowniku biograficznym”, współautor pracy „Egzamin maturalny. Historia. Poziom rozszerzony. Zbiór zadań. Materiały pomocnicze dla uczniów i nauczycieli” (Warszawa 2015). Pracował jako nauczyciel oraz ekspert Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Link do regulaminu cyklu --> KLIKNIJ TUTAJ

Czas trwania: 90 minut

Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie - Adres i dojazd

http://lazienki-krolewskie.pl/

Kup bilet