Arcydzieła na fortepian - Sergiusz Rachmaninow - zdjęcie

Arcydzieła na fortepian - Sergiusz Rachmaninow

SERGIUSZ RACHMANINOW jest znany z niezwykle popularnego zbioru 24 preludiów i dwóch opusów etiud – obrazów. Jego sonaty są wykonane o wiele rzadziej. Druga sonata, powstała w Rzymie w 1913 jest w dużej mierze inspirowana Sonatą b-moll Fryderyka Chopina, którą Rachmaninow niezwykle wysoko cenił i której był zresztą niezrównanym wykonawcą. Sonata Rachmaninowa, też w tonacji b-moll jest w konstrukcji odmienna od chopinowskiego arcydzieła, składa się bowiem z trzech części połączonych krótkimi łącznikami w jedną całość.

Kompozytor, pomimo ciepłego przyjęcia dzieła przez publiczność, nie był z II Sonaty zadowolony. Uważał ją za zbyt długą i przez wiele lat myślał o dokonaniu niezbędnych skrótów. Udało mu się tego dokonać dopiero w 1936. W nowej wersji Sonata b-moll jest mocno skrócona (mniej więcej o jedną trzecią) i osiąga idealny według samego kompozytora rozmiar 19 minut (czyli czas, który wystarczył Chopinowi aby w swojej Sonacie b-moll "powiedzieć wszystko"). Czy jednak te skróty okazały się korzystne dla dzieła Rachmaninowa. Wydaje się, że niezupełnie. Rachmaninow usunął wiele interesujących partii ze swojego dzieła i pozbawił je typowej dla siebie rozlewnej narracji. Dlatego niektórzy wybitni wykonawcy próbowali stworzyć kompromisową wersję, pośrednią między wersjami z 1913 i 1936 roku. Vladimir Horowitz uzyskał nawet aprobatę kompozytora – jego wersja trwa około 21 minut. Pomimo, że dzisiaj większość pianistów wybiera krótszą (19 minutową) wersję z 1936 roku, my posłuchamy II Sonaty Rachmaninowa w pierwotnej, trwającej około 25 minut wersji. Czy rzeczywiście wymaga ona skrótów?

TYMOTEUSZ BIES urodził się 9 czerwca 1995 r. Obecnie studiuje w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, w klasie prof. Zbigniewa Raubo. Jest laureatem licznych dziecięcych i młodzieżowych konkursów, a także Forum Młodych Instrumentalistów w Rybniku, Ogólnopolskiego Konkursu im. Fryderyka Chopina w Warszawie (2013) i Międzynarodowego Konkursu Młodych Pianistów Arthur Rubinstein in memoriam w Bydgoszczy (2014). Brał udział w kursach mistrzowskich pod kierunkiem m.in. Andrzeja Jasińskiego, Piotra Palecznego, Borysa Petrushanskiego, Wojciecha Świtały, Stefana Wojtasa i Ramzi Yassy. Koncertował z Orkiestrą Filharmonii Śląskiej (dyr. Mirosław Jacek Błaszczyk, Jan Wincenty Hawel), Polską Orkiestrą Radiową (dyr. Marek Moś), Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia (dyr. Aleksander Humala).

Z recitalami wystąpił m.in. na 69 edycji Festiwalu w Dusznikach-Zdroju, w Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie w ramach projektu „Młode Talenty", w Żelazowej Woli, Petersburgu i Pietrozawodsku. Był uczestnikiem XVII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

IWONA ŚWIDNICKA jest doktorem nauk humanistycznych (nauki o sztuce, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Warszawa 2010), teoretyk muzyki, adiunkt w Katedrze Teorii Muzyki na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Zajmuje się w szczególności analizą dzieła muzycznego w ujęciu interdyscyplinarnym oraz twórczością kompozytorów XIX-wiecznych i współczesnych. Autorka szeregu artykułów opublikowanych w czasopismach naukowych i pracach zbiorowych m.in. UMFC i KUL.

PROGRAM:

Sergiusz Rachmaninow

II Sonata b-moll op. 36 (wersja z 1936 r.)

Allegro agitato

Non allegro. Lento

KONCERT:

Tymoteusz Bies - fortepian

WYKŁAD:

dr Iwona Świdnicka - Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina "Wielkie formy cykliczne Sergiusza Rachmaninowa"

Po koncercie dyskusja z udziałem publiczności.

Obsada

Dr Iwona Świdnicka - wykład

Tymoteusz Bies - fortepian

Realizacja

AUTOR PROGRAMU I KONCEPCJI ARTYSTYCZNEJ PROJEKTU: Lech Dzierżanowski

KONCERT: Tymoteusz Bies

WYKŁAD: dr Iwona Świdnicka

Mazowiecki Instytut Kultury

Mazowiecki Instytut Kultury jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Mazowieckiego. Jego siedziba znajduje się przy ul. Elektoralnej 12 – jest to neorenesansowy gmach dawnego Szpitala św. Ducha. Zadaniem Mazowieckiego Instytutu Kultury jest dbanie o życie kulturalne nie tylko samej Warszawy, lecz również całego województwa Mazowieckiego – utrzymywanie go na wysokim poziomie, dbanie o to, aby inne miejscowości znajdujące się w województwie Mazowieckim również miały swobodny dostęp do różnych wydarzeń kulturalnych.

Mazowiecki Instytut Kultury angażuje się w wiele działań promujących kulturę na Mazowszu – jednodniowych, wielodniowych, wielomiesięcznych i całorocznych.

Mazowiecki Instytut Kultury ma niezwykle bogaty repertuar teatralny dzięki działającemu w jego strukturze Teatrowi Mazowieckiemu. Spektakle grane w Mazowieckim Instytucie Kultury w ramach działalności Teatru Mazowieckiego są wyjątkowe, jednak w repertuarze Mazowieckiego Instytutu Kultury znaleźć możemy również wiele koncertów, wieczorów musicalowych, a także innych wydarzeń muzycznych.

Bilety do Mazowieckiego Instytutu Kultury kupić można za pośrednictwem portalu www.eWejsciowki.pl lub strony internetowej instytutu, a także w kasie instytutu, która czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00-19.00 oraz w weekendy na dwie godziny przed spektaklem.

Adres i dojazd

http://www.mik.waw.pl

Widzowie, którym podobało się to wydarzenie, byli również na:

Inne wydarzenia w tej instytucji:

Kup bilet