Części ciała, reż. Ramona Nagabczyńska - zdjęcie Części ciała, reż. Ramona Nagabczyńska - zdjęcie Części ciała, reż. Ramona Nagabczyńska - zdjęcie Części ciała, reż. Ramona Nagabczyńska - zdjęcie

Średnia ocena

21 oddanych głosów

9,2 / 10

Części ciała, reż. Ramona Nagabczyńska

Części ciała

Ramona Nagabczyńska

/English below///

Solo Części ciała jest efektem choreograficznej fascynacji twarzą. Performans bada zarówno jej anatomię i fizjologię, jak i zdolność do bycia nieustannie zmieniającym się obrazem, generującym znaczenia, emocje i tożsamości.

Tradycyjnie twarz uważana jest za nośnik prawdy, interfejs sfery psychicznej człowieka, a język jej analizy naładowany jest romantyczną mitologią. Twarz jest częścią ciała, na którą zwracamy szczególną uwagę i która najbardziej uaktywnia empatię na poziomie neuronów lustrzanych. Jednocześnie – jak w przypadku innych części ciała – jej używanie i postrzeganie podlegają historycznym przemianom i specyficznym nakazom.

Skąd wzięła się charakterystyczna dla tańca współczesnego obsesja na punkcie neutralnej twarzy i co ta neutralność miałaby właściwie oznaczać? Jaki jest związek groteski i kobiecej podmiotowości? Co współczesna choreografia twarzy mówi nam o kulturowej opresji?

czytaj recenzję "Dialogu" http://www.dialog-pismo.pl/ramona-nagabczynska

Choreografia: Ramona Nagabczyńska

Współpraca dramaturgiczna: Mateusz Szymanówka i Agata Siniarska

Opieka artystyczna: Philippe Riéra

Muzyka: Georges Bizet, Vincenzo Bellini, Mina, Prince

Światła: Jędrzej Jęcikowski

Rekwizyty, video: Nagi Gianni

Tekst: Ramona Nagabczyńska na podstawie Paula Thomasa Andersona

Zdjęcie: Witek Orski

Grafika: Jakub de Barbaro na podstawie okładki płyty Mina: The Collection 3.0

Producent: Grzegorz Tomczewski

Premiera: 9 listopada 2019 Komuna//Warszawa

Produkcja: Fundacja Burdąg

Partnerzy: Centrum w Ruchu, CSW Zamek Ujazdowski, Buda Kortrijk, Lubelski Teatr Tańca, Tanzfabrik Berlin, Komuna//Warszawa

Zrealizowano ze środków Miasta Stołecznego Warszawa.

Artystka wspierana jest przez apap Network- Projekt finansowany w ramach programu Unii Europejskiej „Kreatywna Europa”.

Projekt współfinansowany ze środków m.st. Warszawy w ramach zadania Scena Prezentacji KW.

------------------------------------------------

Body Parts

Ramona Nagabczyńska

/with English surtitles/

Body Parts is the outcome of a choreographic fascination with the face. The performance looks into both its anatomy and physiology and its ability to be an ever-changing image which generates meaning, emotion and identity.

Traditionally, the face is considered to be the interface of a human being’s psyche and its discourse is charged with romantic phrases. The face is a body part that we pay particular attention to and one which generates a great amount of empathy via motor neurons. Meanwhile, as with any other body part, its use and reception changes under the weight of history and specific cultural norm.

Where did contemporary dance’s obsession with the neutral face come from and what is this neutral face? What is the connection between the grotesque and female subjectivity? What does the contemporary choreography of the face tell us about cultural oppression?

Choreography: Ramona Nagabczyńska

Dramaturgical support: Mateusz Szymanówka and Agata Siniarska

Artistic mentorship: Philippe Riéra

Music: Georges Bizet, Vincenzo Bellini, Mina, Prince

Props and video: Nagi Gianni

Lights: Jędrzej Jęcikowski

Text: Ramona Nagabczyńska based on Paul Thomas Anderson

Photo: Witek Orski

Graphic design: Jakub de Barbaro based on the album cover of Mina: The Collection 3.0

Producer: Grzegorz Tomczewski

Premiere: 9 November 2019 Komuna//Warszawa

Production: Burdąg Foundation

Partners: Centrum w Ruchu, CSW Zamek Ujazdowski, Buda Kortrijk, Lubelski Teatr Tańca, Tanzfabrik Berlin, Komuna//Warszawa

Produced thanks to the support of the Municipality of Warsaw.

Artist is supported by apap Network. Project is co-financed by EU program “Creative Europe”.

The project is co-financed by the capital city of Of Warsaw as part of the Presentation Scene KW task.

Na scenie występuje Ramona Nagabczyńska.

Opinie naszych widzów (4)

 • 10,0/ 10

  doskonały, misternie skomponowany performens

  wo.....@gm...il.com / 02 marca 2022

 • 10,0/ 10

  Spojny, logiczny, czasami zaskakujacy, swietnie wykonamy.

  kn.....@gm...il.com / 10 listopada 2019

 • 10,0/ 10

  Wspaniały spektakl. Ogromna przyjemność!

  ro.....@gm...il.com / 10 listopada 2019

 • 5,0/ 10

  dlatego jest to moje zdanie, że się nim nie dzielę . Przeżywam życie. :-)

  da.....@he...ay.pl / 11 listopada 2019

Komuna Warszawa - Adres i dojazd

ul. Emilii Plater 31

http://komuna.warszawa.pl/

Kup bilet
× 2 osoby obecnie przeglądają tę ofertę.