Filtry:

Sortuj:

Więcej filtrów:

Więcej filtrów

Fundacja StartSmart

Fundacja „StartSmart” w swej działalności obejmuje kulturę, naukę, oświatę, wychowanie i pomoc potrzebującym. Krzewi wiedzę o sztuce, rozwoju i upowszechnia kulturę, współpracuje z instytucjami i organizacjami krajowymi, a także zagranicznymi w zakresie edukacji artystycznej i oświatowej. W swojej działalności prowadzi działania na rzecz dzieci, młodzieży, seniorów, osób wykluczonych społecznie, chcących powrócić na rynek pracy oraz prowadzi działania na rzecz wsparcia innych instytucji i fundacji.

Repertuar Fundacja StartSmart w Warszawie

Brak wydarzeń spełniających kryteria wyszukiwania.