Filtry:

Sortuj:

Więcej filtrów:

Więcej filtrów

Stacja Muzeum

ul. Towarowa 3
00-811 Warszawa

Stacja Muzeum jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Została powołana wspólnie przez Samorząd Województwa Mazowieckiego i Polskie Koleje Państwowe S.A. na podstawie warunkowej umowy z dnia 8 maja 2015 r. oraz aneksu nr 1 do umowy o utworzeniu i prowadzeniu samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Stacja Muzeum” zawartej w trybie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Polskimi Kolejami Państwowymi S.A.

Stacja Muzeum przejęła zbiory po zlikwidowanym z dniem 31 marca 2016 r. Muzeum Kolejnictwa w Warszawie. Obecną siedzibą Stacji jest dawny dworzec Warszawa Główna Osobowa, znajdujący się przy ul. Towarowej 3, w pobliżu Placu Zawiszy, na styku trzech warszawskich dzielnic: Woli, Śródmieścia i Ochoty.

Stacja Muzeum gromadzi zabytki techniki kolejowej, takie jak tabor kolejowy, elementy infrastruktury kolejowej, a także pamiątki związane z historią kolejnictwa w Polsce m.in.: mapy kolejowe, modele i makiety kolejowe, sztandary stowarzyszeń pracowników kolejowych z okresu międzywojennego, zegary i zegarki, lampy, telefony i mundury kolejowe, dokumenty, fotografie itp. Stacja prowadzi bogatą działalność wystawienniczą, edukacyjną i naukową.

10.0
Średnia ocena

Dziś / 10:00

Dziś / 13:00

+ dostępnych 116 innych terminów

Gatunek: Wystawa
10.0
Średnia ocena

Jutro / 10:00

Dziś / 10:00

+ dostępnych 116 innych terminów

Gatunek: Wystawa
10.0
Średnia ocena

20.07 / 10:00

Dziś / 10:00

+ dostępnych 116 innych terminów

Gatunek: Wystawa
10.0
Średnia ocena

21.07 / 10:00

Dziś / 10:00

+ dostępnych 116 innych terminów

Gatunek: Wystawa
10.0
Średnia ocena

22.07 / 10:00

Dziś / 10:00

+ dostępnych 116 innych terminów

Gatunek: Wystawa
10.0
Średnia ocena

24.07 / 10:00

Dziś / 10:00

+ dostępnych 116 innych terminów

Gatunek: Wystawa
10.0
Średnia ocena

25.07 / 10:00

Dziś / 10:00

+ dostępnych 116 innych terminów

Gatunek: Wystawa
10.0
Średnia ocena

26.07 / 10:00

Dziś / 10:00

+ dostępnych 116 innych terminów

Gatunek: Wystawa
10.0
Średnia ocena

27.07 / 10:00

Dziś / 10:00

+ dostępnych 116 innych terminów

Gatunek: Wystawa
10.0
Średnia ocena

28.07 / 10:00

Dziś / 10:00

+ dostępnych 116 innych terminów

Gatunek: Wystawa
10.0
Średnia ocena

29.07 / 10:00

Dziś / 10:00

+ dostępnych 116 innych terminów

Gatunek: Wystawa
10.0
Średnia ocena

31.07 / 10:00

Dziś / 10:00

+ dostępnych 116 innych terminów

Gatunek: Wystawa
10.0
Średnia ocena

01.08 / 10:00

Dziś / 10:00

+ dostępnych 116 innych terminów

Gatunek: Wystawa
10.0
Średnia ocena

02.08 / 10:00

Dziś / 10:00

+ dostępnych 116 innych terminów

Gatunek: Wystawa
10.0
Średnia ocena

03.08 / 10:00

Dziś / 10:00

+ dostępnych 116 innych terminów

Gatunek: Wystawa
10.0
Średnia ocena

04.08 / 10:00

Dziś / 10:00

+ dostępnych 116 innych terminów

Gatunek: Wystawa
10.0
Średnia ocena

05.08 / 10:00

Dziś / 10:00

+ dostępnych 116 innych terminów

Gatunek: Wystawa
10.0
Średnia ocena

07.08 / 10:00

Dziś / 10:00

+ dostępnych 116 innych terminów

Gatunek: Wystawa
10.0
Średnia ocena

08.08 / 10:00

Dziś / 10:00

+ dostępnych 116 innych terminów

Gatunek: Wystawa