Filtry:

Sortuj:

Więcej filtrów:

Więcej filtrów

Centrum Interpretacji Zabytku

ul. Brzozowa 11/13
00-278 Warszawa

Centrum Interpretacji Zabytku stanowi początek szlaku kulturalnego piwnic staromiejskich. Wystawa stała to ekspozycja przedstawiająca Stare Miasto jako zespół zabytkowy wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Centrum zajmuje pomieszczenia przebudowanej dawnej kotłowni mieszczącej się pomiędzy staromiejskimi kamienicami z wejściem od ulicy Brzozowej. Jest to poziom parteru, podziemia oraz przeszklony dziedziniec o łącznej powierzchni 435,3 m2.

Autorem projektu architektonicznego obiektu oraz założeń aranżacji wystawy stałej jest pracownia architektoniczna Archistudio Anna i Wojciech Kleinrok. Realizatorami wystawy są Marek i Maciej Mikulscy.

Ekspozycja została zaprojektowana w układzie chronologicznym podzielonym na etapy historyczne. Jest kombinacją elementów tradycyjnych, statycznych (plansze, fotografie wielkoformatowe, plany i rysunki) oraz dynamicznych z wykorzystaniem technik multimedialnych (prezentacje multimedialne, przeglądarki zdjęć, animacje tematyczne).

Już w przedsionku Centrum zwiedzający zobaczą fragment odkrytego przez archeologów staromiejskiego muru. Następnie, po krótkim zapoznaniu się z historią Warszawy oraz kalendarium historycznym Starego Miasta, dowiedzą się o losach Starówki i jej mieszkańców w okresie II wojny światowej. Historia została opowiedziana poprzez losy wybranych kamienic, ulic i kościołów. Jedna z sal wystawienniczych jest poświęcona czasom odbudowy Starego Miasta oraz wpisowi zrekonstruowanego zespołu zabytkowego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w 1980 roku. Oprócz wielu fotografii ukazujących czas odbudowy, znajdzie się zaaranżowana z autentycznych obiektów pracownia architektoniczna z lat 50.-60.

W Centrum Interpretacji Zabytku znajdzie się punkt informacyjny dotyczący całego szlaku piwnic staromiejskich. Pozostałe lokalizacje (przy ul. Boleść 2 oraz przy ul. Jezuickiej 4) szlaku staromiejskich piwnic można zwiedzać codziennie od 10.00 do 20.00.

Centrum Interpretacji zabytku jest czynne od wtorku do niedzieli od godz. 10.00 do godz. 19.00.

-,-
Średnia ocena

Dziś / 10:00

Jutro / 10:00

+ dostępnych 24 innych terminów

Gatunek: Wystawa
-,-
Średnia ocena

Jutro / 10:00

Dziś / 10:00

+ dostępnych 24 innych terminów

Gatunek: Wystawa
-,-
Średnia ocena

25.03 / 10:00

Dziś / 10:00

+ dostępnych 24 innych terminów

Gatunek: Wystawa
-,-
Średnia ocena

27.03 / 10:00

Dziś / 10:00

+ dostępnych 24 innych terminów

Gatunek: Wystawa
-,-
Średnia ocena

28.03 / 10:00

Dziś / 10:00

+ dostępnych 24 innych terminów

Gatunek: Wystawa
-,-
Średnia ocena

30.03 / 10:00

Dziś / 10:00

+ dostępnych 24 innych terminów

Gatunek: Wystawa
-,-
Średnia ocena

03.04 / 10:00

Dziś / 10:00

+ dostępnych 24 innych terminów

Gatunek: Wystawa
-,-
Średnia ocena

04.04 / 10:00

Dziś / 10:00

+ dostępnych 24 innych terminów

Gatunek: Wystawa
-,-
Średnia ocena

06.04 / 10:00

Dziś / 10:00

+ dostępnych 24 innych terminów

Gatunek: Wystawa
-,-
Średnia ocena

07.04 / 10:00

Dziś / 10:00

+ dostępnych 24 innych terminów

Gatunek: Wystawa
-,-
Średnia ocena

08.04 / 10:00

Dziś / 10:00

+ dostępnych 24 innych terminów

Gatunek: Wystawa
-,-
Średnia ocena

10.04 / 10:00

Dziś / 10:00

+ dostępnych 24 innych terminów

Gatunek: Wystawa
-,-
Średnia ocena

11.04 / 10:00

Dziś / 10:00

+ dostępnych 24 innych terminów

Gatunek: Wystawa
-,-
Średnia ocena

13.04 / 10:00

Dziś / 10:00

+ dostępnych 24 innych terminów

Gatunek: Wystawa
-,-
Średnia ocena

14.04 / 10:00

Dziś / 10:00

+ dostępnych 24 innych terminów

Gatunek: Wystawa
-,-
Średnia ocena

15.04 / 10:00

Dziś / 10:00

+ dostępnych 24 innych terminów

Gatunek: Wystawa
-,-
Średnia ocena

17.04 / 10:00

Dziś / 10:00

+ dostępnych 24 innych terminów

Gatunek: Wystawa