Filtry:

Sortuj:

Więcej filtrów:

Więcej filtrów

Centrum Interpretacji Zabytku

ul. Brzozowa 11/13
00-278 Warszawa

Centrum Interpretacji Zabytku stanowi początek szlaku kulturalnego piwnic staromiejskich. Wystawa stała to ekspozycja przedstawiająca Stare Miasto jako zespół zabytkowy wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Centrum zajmuje pomieszczenia przebudowanej dawnej kotłowni mieszczącej się pomiędzy staromiejskimi kamienicami z wejściem od ulicy Brzozowej. Jest to poziom parteru, podziemia oraz przeszklony dziedziniec o łącznej powierzchni 435,3 m2.

Autorem projektu architektonicznego obiektu oraz założeń aranżacji wystawy stałej jest pracownia architektoniczna Archistudio Anna i Wojciech Kleinrok. Realizatorami wystawy są Marek i Maciej Mikulscy.

Ekspozycja została zaprojektowana w układzie chronologicznym podzielonym na etapy historyczne. Jest kombinacją elementów tradycyjnych, statycznych (plansze, fotografie wielkoformatowe, plany i rysunki) oraz dynamicznych z wykorzystaniem technik multimedialnych (prezentacje multimedialne, przeglądarki zdjęć, animacje tematyczne).

Już w przedsionku Centrum zwiedzający zobaczą fragment odkrytego przez archeologów staromiejskiego muru. Następnie, po krótkim zapoznaniu się z historią Warszawy oraz kalendarium historycznym Starego Miasta, dowiedzą się o losach Starówki i jej mieszkańców w okresie II wojny światowej. Historia została opowiedziana poprzez losy wybranych kamienic, ulic i kościołów. Jedna z sal wystawienniczych jest poświęcona czasom odbudowy Starego Miasta oraz wpisowi zrekonstruowanego zespołu zabytkowego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w 1980 roku. Oprócz wielu fotografii ukazujących czas odbudowy, znajdzie się zaaranżowana z autentycznych obiektów pracownia architektoniczna z lat 50.-60.

W Centrum Interpretacji Zabytku znajdzie się punkt informacyjny dotyczący całego szlaku piwnic staromiejskich. Pozostałe lokalizacje (przy ul. Boleść 2 oraz przy ul. Jezuickiej 4) szlaku staromiejskich piwnic można zwiedzać codziennie od 10.00 do 20.00.

Centrum Interpretacji zabytku jest czynne od wtorku do niedzieli od godz. 10.00 do godz. 19.00.

-,-
Średnia ocena

Jutro / 10:00

26.05 / 10:00

+ dostępnych 25 innych terminów

Gatunek: Wystawa
-,-
Średnia ocena

26.05 / 10:00

Jutro / 10:00

+ dostępnych 25 innych terminów

Gatunek: Wystawa
-,-
Średnia ocena

27.05 / 10:00

Jutro / 10:00

+ dostępnych 25 innych terminów

Gatunek: Wystawa
-,-
Średnia ocena

29.05 / 10:00

Jutro / 10:00

+ dostępnych 25 innych terminów

Gatunek: Wystawa
-,-
Średnia ocena

30.05 / 10:00

Jutro / 10:00

+ dostępnych 25 innych terminów

Gatunek: Wystawa
-,-
Średnia ocena

01.06 / 10:00

Jutro / 10:00

+ dostępnych 25 innych terminów

Gatunek: Wystawa
-,-
Średnia ocena

02.06 / 10:00

Jutro / 10:00

+ dostępnych 25 innych terminów

Gatunek: Wystawa
-,-
Średnia ocena

03.06 / 10:00

Jutro / 10:00

+ dostępnych 25 innych terminów

Gatunek: Wystawa
-,-
Średnia ocena

05.06 / 10:00

Jutro / 10:00

+ dostępnych 25 innych terminów

Gatunek: Wystawa
-,-
Średnia ocena

06.06 / 10:00

Jutro / 10:00

+ dostępnych 25 innych terminów

Gatunek: Wystawa
-,-
Średnia ocena

08.06 / 10:00

Jutro / 10:00

+ dostępnych 25 innych terminów

Gatunek: Wystawa
-,-
Średnia ocena

09.06 / 10:00

Jutro / 10:00

+ dostępnych 25 innych terminów

Gatunek: Wystawa
-,-
Średnia ocena

10.06 / 10:00

Jutro / 10:00

+ dostępnych 25 innych terminów

Gatunek: Wystawa
-,-
Średnia ocena

12.06 / 10:00

Jutro / 10:00

+ dostępnych 25 innych terminów

Gatunek: Wystawa
-,-
Średnia ocena

13.06 / 10:00

Jutro / 10:00

+ dostępnych 25 innych terminów

Gatunek: Wystawa
-,-
Średnia ocena

15.06 / 10:00

Jutro / 10:00

+ dostępnych 25 innych terminów

Gatunek: Wystawa
-,-
Średnia ocena

16.06 / 10:00

Jutro / 10:00

+ dostępnych 25 innych terminów

Gatunek: Wystawa
-,-
Średnia ocena

17.06 / 10:00

Jutro / 10:00

+ dostępnych 25 innych terminów

Gatunek: Wystawa