Aktorzy i aktorki teatru TR Warszawa w poniedziałek 21 czerwca opublikowali w Internecie oświadczenie skierowane do Prezydenta m.st. Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Protest przeciwko dotychczasowemu zarządzaniu teatrem jest jednocześnie apelem zespołu aktorskiego o rozpisanie konkursu na stanowisko nowego dyrektora lub dyrektorki TR Warszawa. 

Dyrekcja TR Warszawa. Natalia Dzieduszycka i Grzegorz Jarzyna

Dyrektorka TR Warszawa, Natalia Dzieduszycka, została wybrana w 2019 roku, a jej kadencja upływa w 2023 roku. Komisja konkursowa najwyżej oceniła koncepcję programową, którą przygotowała wspólnie z Grzegorzem Jarzyną – obecnym dyrektorem artystycznym TR Warszawa. 

Dyrektor Natalia Dzieduszycka razem z Grzegorzem Jarzyną stworzyli „Strategię Zespołu TR Warszawa na lata 2019-2023”, której celem jest m.in. przygotowanie zespołu do zmiany siedziby w powstającym obecnie budynku na Placu Defilad w Warszawie. 

20 czerwca 2022 roku zespół TR Warszawa opublikował oświadczenie, w którym apeluje o rozpisanie konkursu na nowego dyrektora. 

Oświadczenie zespołu TR Warszawa

Oświadczenie podpisane przez aktorów i aktorki teatru, skierowane do Prezydenta Warszawy, prezentuje stanowisko zespołu wobec bieżącej sytuacji w TR Warszawa. Protest dotyczy m.in. licznych zwolnień wieloletnich pracowników.

Aktorzy i aktorki zwracają uwagę, że ofiarą w sporze jest też publiczność. Konsekwencją nieudolnego zarządzania teatrem jest bowiem odwoływanie spektakli.  

Odejścia kolejnych pracownic i pracowników mają potężny wpływ na naszą pracę. Pomijając narastające poczucie straty, zagrożony jest również tak ciężko wypracowany przez lata poziom artystyczny, trwonione jest wieloletnie doświadczenie. W ostatnich miesiącach nasz teatr, będący instytucją publiczną i mający swoje zobowiązania wobec widzów, stawał przed koniecznością odwoływania spektakli, co oznacza brak możliwości wykonywania podstawowych obowiązków statutowych.

W ciągu ostatnich 2 lat z pracy miało odejść około 30 osób. Artyści podają powód zaistniałej sytuacji:

Stan ten jest efektem szkodliwego i niekompetentnego prowadzenia zespołu przez dyrekcję TR Warszawa. 

Autorzy oświadczenia dodają, że mimo konfrontacji z dyrekcją teatru, rozmowy nie przyniosły oczekiwanych efektów:

Pomimo wielokrotnie podejmowanych przez nas prób uzmysłowienia groźnej dla przyszłości Teatru sytuacji, dyrekcja wykonywała jedynie działania pozorowane i nie była w stanie powstrzymać kolejnych rezygnacji.

Jak wyjaśnili:

W obecnej sytuacji jedynym możliwym dla nas rozwiązaniem jest zmiana na stanowiskach dyrektorskich TR Warszawa. Obawiamy się, że w przeciwnym razie zespół naszego teatru przestanie istnieć. 

Reakcja na protest zespołu TR Warszawa

Zespół aktorki w wydanym oświadczeniu przyznał, że przedstawiciele związku zawodowego pracowników TR Warszawa prowadzili rozmowy na temat sytuacji w teatrze z Dyrektorem Biura Kultury Arturem Jóźwikiem od kwietnia 2021 roku. 17 stycznia 2022 r. Komisja Zakładowa OZZ IP w TR Warszawa złożyła wotum nieufności wobec dyrekcji, a dalsze rozmowy i mediacje zakończyły się fiaskiem.

Dyrektor Biura Kultury m.st. Warszawy Artur Jóźwik potwierdza, że z zespołem teatru od ponad roku odbyło się kilkanaście spotkań. Co więcej, prezydent Rafał Trzaskowski podjął decyzję o rozpisaniu nowego konkursu już w marcu 2022 roku, o czym została poinformowana obecna dyrektorka TR Warszawa, Natalia Dzieduszycka. Mimo wszystko Artur Jóźwik przewiduje, że konkurs odbędzie się dopiero we wrześniu. 

Umowa obecnej dyrektor kończy się 31 sierpnia 2023 r. Najprawdopodobniej konkurs zostanie ogłoszony we wrześniu, pod koniec roku zostanie wyłoniona nowa dyrekcja, która przejmie obowiązki 1 września 2023 r.

Reakcja Grzegorza Jarzyny i Natalii Dzieduszyckiej

4 lipca Grzegorz Jarzyna ogłosił rezygnację ze stanowiska dyrektora artystycznego TR Warszawa. Nie będzie także startował w konkursie na dyrektora tej instytucji. Reżyser związany był z TR Warszawa przez 25 lat. 

Jarzyna ogłosił swoją decyzję podczas konferencji prasowej. Jako powód odejścia wskazał próbę zażegnania konfliktu w zespole, który podczas ostatnich tygodni komentował nadużycia reżysera względem aktorów. 

Konferencję zorganizowała Natalia Dzieduszycka – obecna dyrektorka TR Warszawa. Co więcej, zadeklarowała swój start w konkursie na nowego dyrektora placówki. 

Zespół aktorski domagał się dymisji wszystkich na stanowiskach dyrektorskich. Pomimo tego Dzieduszycka zapowiedziała, że nie zamierza rezygnować ze swojej pozycji. 

Koniec prac nad „Wojnami Trojańskimi” w TR Warszawa

Spektakl „Wojny Trojańskie” miał być realizowany w ramach międzynarodwoej współpracy teatrów TR Warszawa oraz Münchner Kammerspiele. Ze względu na rezygnację Grzegorza Jarzyny i możliwą zmianę dyrektora placówki, premiera nie odbędzie się. 

Jarzyna był reżyserem oraz autorem koncepcji tego spektaklu, więc oba zespoły uznały, że „Wojny Trojańskie” nie odbędą się zgodnie z tym, co pierwotnie założono. 

Teatry wciąż współpracują nad swoją pierwszą kolaboracją – spektaklem „niedoskonała utopia”, którego premierę zaplanowano na październik 2022 roku, i podtrzymują, że są otwarte na dalszą współpracę po rozwiązaniu kwestii dotyczących kierownictwa TR Warszawa.

TR Warszawa

TR Warszawa działa w Warszawie od 1949 roku i zajmuje bardzo ważne miejsce w polskiej kulturze. Na przestrzeni lat w teatrze można było podziwiać spektakle wybitnych polskich i zagranicznych reżyserów, m.in. Krzysztofa Warlikowskiego, Kornéla Mundruczó i Krystiana Lupy.