×

Pieśni Czasu Moru / ONLINE

Festiwal Nowe Epifanie

Czy w XVI wieku myślano o końcu świata? Na to pytanie odpowie Monodia Polska i Adam Strug.

Początek XVI wieku to czasy kryzysu i przemian. Europejska duchowość, zarówno katolicka, jak i protestancka, była naznaczona poczuciem niepewności. W polskich kancjonałach zachowały się wyjątkowe utwory jedno- i wielogłosowe manifestujące apokaliptyczne nastroje ludzi pierwszej połowy XVI stulecia.

Jest to muzyka wykonywana rzadko lub wcale. Tymczasem w rzeczywistości są to dzieła niezwykle interesujące, zarówno pod względem muzycznym, poetyckim, jak historycznym.

Wyboru staropolskich utworów o końcu świata dokonał zespół Monodia Polska oraz Adam Strug – śpiewacy tradycyjni, którzy od lat z sukcesami wykonują polską muzykę dawną i są dobrze znani publiczności festiwalu Nowe Epifanie. W programie usłyszymy staropolskie pieśni o zarazie i o sądzie ostatecznym.

Czas na dokonanie transakcji 10 minut