×

Kolumna Morowa / ONLINE

19:00, 7 mar 2021

Festiwal Nowe Epifanie

Sonaty Johanna Heinricha Schmelzera oraz inwencje Francesco Antonio Bonportiego i sonaty Giuseppe Tartiniego to swoista klamra spinająca barokowy repertuar skrzypcowy

Schmelzer niemal całe swoje życie spędził na dworze Leopolda I Habsburga w Wiedniu, gdzie z sukcesem dokonał introdukcji włoskiego gatunku sonaty skrzypcowej. Życie kompozytora zakończyła wiedeńska epidemia dżumy w 1680 roku, po której cesarz w miejscu masowego grobu kazał postawić kolumnę morową.

Bonporti w młodości służył synowi Leopolda I, Józefa I Habsburga, a potem działał we Włoszech, ojczyźnie sonaty skrzypcowej, gdzie zmarł w 1749 roku.

Z kolei Tartini grał na koronacji Karola VI Habsburga w 1723 roku Pradze, a jego 170 sonat wyznacza zwrot ku nowoczesnej skrzypcowej wirtuozerii i perfekcjonizmowi.

Utwory Schmelzera, Bonportiego i Tartiniego dzieli kilkadziesiąt lat i kilkaset kilometrów, ale wszystkie te kolekcje są kamieniami milowymi dawnej wiolinistyki, rozwijającej się między innymi pod patronatem Habsburgów.

W programie koncertu usłyszymy sonaty skrzypcowe J.H. Schmelzera, G. Tartiniego i inwencje F.A. Bonportiego.

Czas na dokonanie transakcji 10 minut