×

Improwizacja dla marketingu | Warsztaty technik improwizacji z Żart & Business

18:00, 26 maj 2020

Klub Komediowy

Czas na dokonanie transakcji 10 minut