×

Edith Piaf (Akademicki Obwodowy Teatr Muzyczno-Dramatyczny im. M. Gogola / Połtawa, Ukraina) / MFTU

18:00, 27 Apr 2018

Międzynarodowy Festiwal Teatru Ukraińskiego "Wschód-Zachód"

Czas na dokonanie transakcji 10 minut