×

Antygona (Narodowy Akademicki Teatr im. Łesi Ukrainki / Kijów, Ukraina) / MFTU

20:00, 26 Apr 2018

Międzynarodowy Festiwal Teatru Ukraińskiego "Wschód-Zachód"

Czas na dokonanie transakcji 10 minut