Piotr Starzyński - zdjęcie

Piotr Starzyński

Aktor, filozof, śpiewak, instruktor teatralny, lektor, konferansjer, webmaster. W latach 1993-1999 kształcił się w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia we Włocławku w klasie puzonu mgr. Mieczysława Żelazko oraz śpiewa w mieszanym chórze "Canto". Z chórem zdobywa liczne nagrody na ogólnopolskich festiwalach muzyki chóralnej. Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku Filozofii (specjalność: komunikacja społeczna i filozofia umysłu). Członek Towarzystwa Miłośników Filozofii przy US, współtwórca "Corpus Hermeneuticum". Od 2004 roku pracuje w zespole aktorskim Teatru Kana. Od 2006 roku, współpracuje z Teatrem Chorea. Jest współorganizatorem festiwali i widowisk teatralnych, konferencji naukowych oraz imprez muzycznych i happeningów. W Teatrze Kana oprócz pracy aktorskiej zajmuje się koordynacją spektakli teatralnych i wydarzeń artystycznych, a także podejmuje działania promocyjne i reklamowe.
Często występuje w:
Spektakle z udziałem tego aktora:

Gęstość zaludnienia

Dramat

Najnowszy spektakl Teatru Kana jest narracją teatralną o mechanizmach pamięci i stosunku człowieka do przeszłości. Opowiada o katastrofie elektrowni w Czarnobylu w 1986 roku.

Przywołując doświadczenie dramatu tysięcy ludzi opisanych przez noblistkę Swietłanę Aleksijewicz – dramatu, który wydarzył się tuż za wschodnią granicą Polski – spektakl stanowi próbę zrozumienia kondycji człowieka po wybuchu, po wojnie, apokalipsie, katastrofie. Jest próbą odpowiedzi na pytanie: Jak odbudować swoje życie? Jak wyciągnąć pozytywne, konstruktywne wnioski z tragicznego doświadczenia? Sceniczna chóralna opowieść bada kondycję świata i psychiki człowieka po wybuchu, człowieka przygniecionego ciężarem trudnej przeszłości, funkcjonującego w chmurze obrazów i zdań – wspomnień, które przylepiły się do niego w trakcie długiej drogi i które przyniósł ze sobą aż do tutaj, teraz.

Szczegóły