Piotr Gałek

9,3 / 10

68 oddanych głosów

Często występuje w:
Spektakle z udziałem tego aktora:

Pieśni Leara / Raport Kasandry

Muzyczny

Teatr Pieśń Kozła zaprasza na niezwykłe wydarzenie. Dwa spektakle: „Pieśni Leara” i „Raport Kasandry” jednego wieczoru w Sali koncertowej Radia Wrocław.

To niepowtarzalna muzyczna i teatralna uczta. Zagłębimy się w świat energii i rytmów rządzących szekspirowskim dramatem „Król Lear”, po czym oddamy się rytualnym korzeniom teatru i mitologii przemawiającej do nas polifonią dźwięków.

Godz. 19.30 – Pieśni Leara
Godz. 21.00 – Raport Kasandry

O spektaklach:


PIEŚNI LEARA

Pieśni Leara nie są linearną opowieścią, lecz ukazują świat energii i rytmów rządzących szekspirowskim dramatem. Zespół skoncentrował się na wyborze kluczowych scen z Króla Leara, które posłużyły za inspirację do snucia historii za pomocą słów, gestów i muzyki. Każda pieśń jest punktem wyjścia do kolejnego „dramatycznego poematu”. Muzyka staje się rzeczywistą postacią lub zdarzeniem, kreuje relacje międzyludzkie.
Międzynarodowa premiera Pieśni Leara odbyła się na Fringe Festival w Edynburgu
w sierpniu 2012 roku. Podczas festiwalu spektakl uhonorowany został aż trzema prestiżowymi nagrodami: Fringe First, Herald Archangel oraz Musical Theatre Matters Award. Pieśni Leara zajęły również 1. miejsce w rankingu wszystkich spektakli teatralnych wystawianych w Edynburgu prowadzonym przez The List.


RAPORT KASANDRY

Teatr Pieśń Kozła stworzył unikatową formę koncertu eksplorującego rytualne korzenie teatru, w którym muzyczność współtworzy teatralność. Rzeczywistość mitologiczna przemawia do nas polifonią dźwięków.
Tytułowy Raport Kasandry jest symbolicznym nawiązaniem do historii kobiet, które poprzez swoją wrażliwość i umiejętność analizy docierają do pełniejszego obrazu człowieczeństwa. W opresyjnej rzeczywistości nie mogą być usłyszane. Postawa mitycznych bohaterek jest niezrozumiała dla społeczeństwa. Odosobnione strażniczki duchowości pozostają samotne w swoim cierpieniu.
Literatura podaje tu przykłady kobiet, jednak życie uczy nas ,że także mężczyźni mogą znaleźć się w podobnej sytuacji. Teatr Pieśń Kozła - z muzyczności tworzy głównego bohatera i w ten sposób uniwersalizuje problem. Kilkanaście polifonicznych pieśni śpiewanych przez ośmiu wokalistów w towarzystwie wiolonczeli formuje doskonałą energię. Kompozycji towarzyszą teksty zainspirowane europejską myślą egzystencjalną i mitologią.

Szczegóły

Raport Kasandry

Muzyczny

Teatr Pieśń Kozła stworzył unikatową formę koncertu eksplorującego rytualne korzenie teatru, w którym muzyczność współtworzy teatralność. Rzeczywistość mitologiczna przemawia do nas polifonią dźwięków.

Tytułowy Raport Kasandry jest symbolicznym nawiązaniem do historii kobiet, które poprzez swoją wrażliwość i umiejętność analizy docierają do pełniejszego obrazu człowieczeństwa. W opresyjnej rzeczywistości nie mogą być usłyszane. Postawa mitycznych bohaterek jest niezrozumiała dla społeczeństwa. Odosobnione strażniczki duchowości pozostają samotne w swoim cierpieniu.

Literatura podaje tu przykłady kobiet, jednak życie uczy nas ,że także mężczyźni mogą znaleźć się w podobnej sytuacji. Teatr Pieśń Kozła - z muzyczności tworzy głównego bohatera i w ten sposób uniwersalizuje problem. Kilkanaście polifonicznych pieśni śpiewanych przez ośmiu wokalistów w towarzystwie wiolonczeli formuje doskonałą energię. Kompozycji towarzyszą teksty zainspirowane europejską myślą egzystencjalną i mitologią.

Song of the Goat Theatre has created a unique form of a concert which explores the ritual roots of theatre, where musicality is one of the factors that constitute theatricality. The mythological reality speaks to us with a polyphony of sounds.
The title Cassandra's Report is a symbolic reference to the stories of women who, through their sensitivity and ability to analyse, reach a more comprehensive idea of humanity. They cannot be heard in oppressive reality. The mythical characters' behaviour is incomprehensible to society. The solitary female spirituality guards remain isolated in their suffering.
Literature gives us examples of women, however life teaches us that men may find themselves in similar situations as well. Song of the Goat Theatre turns musicality into a protagonist and makes the problem universal this way. Over ten polyphonic songs sang by nine singers accompanied by cello create perfect energy. The composition is accompanied by European existential thought and mythology.

Szczegóły

Return to the Voice

Muzyczny

Teatr Pieśń Kozła / Song of the Goat Theatre

’RETURN TO THE VOICE
W każdym akordzie i w każdym dźwięku, niezależnie od ich natury, ukryte jest przesłanie. W tym projekcie zwracamy się ku wibracji dźwięków, ich autentyczności, badając brzmienia przypominające ocean, wiatr, ziemię.

ŹRÓDŁO

W każdym akordzie i w każdym dźwięku, niezależnie od ich natury, ukryte jest przesłanie. W tym projekcie zwracamy się ku wibracji dźwięków, ich autentyczności, badając brzmienia przypominające ocean, wiatr, ziemię. Pełen zakres możliwych częstotliwości i informacji zakodowanych w muzyce nie jest rejestrowany przez człowieka. Mimo to, możemy je poczuć, gdyż pomijają one barierę naszego intelektu i wkraczają wprost do naszych zmysłów.

TRANSFORMACJA

Każda tradycyjna pieśń ma swoje własne DNA, które odzwierciedla wibracje obecne w naturze. Pieśni mogą „przetłumaczyć” krajobraz na historie, melodie i harmonię. Muzyka może otworzyć nam drzwi do ukrytego świata. Muzyka jest przed słowem mówionym. To co nazywamy muzyką,
w rzeczywistości jest niezwykle wyrafinowanym sposobem komunikacji na kilku poziomach jednocześnie. Jest to zaawansowany sposób przekazywania wewnętrznego świata natury.

SPEKTAKL

Spektakl może być pojmowany jako brama do wyobraźni widza. Poprzez liczne melodie możemy opowiedzieć kilka historii jednocześnie. Mamy do czynienia z paradoksem – cofamy się w czasie do wielu różnych miejsc, do różnych ludzi, wspólnie biorąc udział w tej niezwykłej podróży. Być może przeniesiemy się do Jądra ciemności lub zobaczycie Ziemię jałową. Wszystko zależy od Waszej wyobraźni.

Reżyseria: Grzegorz Bral

Muzyk/Kompozytor: Maciej Rychły, Jean Claude Acquaviva

Obsada: Monika Dryl, Anna Grycan, Urszula Milewska, Hanna Sosnowska, Natalia Stawicka, Agata Flondro, Volodymyr Andrushchak, Mikołaj Bońkowski, Sebastian Mach, Łukasz Wójcik, Pawel Frasz, Piotr Gałek, Maciej Rychły

’’RETURN TO THE VOICE
Performance tells many stories not even telling one. A paradox – we go back in time into many different places, into many different people, and you experience very unusual journey with us.

SOURCE

There is information hidden in every cord and every sound, no matter what they are. We return to the vibration of sounds, their authenticity and explore those, which are akin to ocean, wind, earth. All the possible frequencies and encoded information in sound, cannot be heard by humans, but we can feel it, it bypasses the intellect and enters straight into our senses.

TRANSFORMATION

Every traditional song has its own DNA, which reflects a living vibration in nature. They are able to “translate” nature and landscapes into stories, melodies, and harmonies. Music can open up to us an experience of hidden worlds. Pure DNA of the music can affect our lives and influence us by making us more harmonious with our world. Music comes before the spoken word. What we call music is just very elaborate way to communicate on several different levels at once. It is an advanced form of expressing the inner world of nature.

PERFORMANCE

Performance can be understood as a gate for imagination of the spectator. Sounds of the performance are like medicine that shows you spaces you didn’t expect to exist. Through many sounds we can tell several simultaneous stories at once. Performance tells many stories not even telling one. A paradox – we go back in time into many different places, into many different people, and you experience very unusual journey with us. Maybe it will be going to Heart of Darkness or maybe you will see a Wasteland. It all depends on your imagination.

Director: Grzegorz Bral

Musician/Composer: Maciej Rychły, Jean Claude Acquaviva

Cast: Monika Dryl, Anna Grycan, Urszula Milewska, Hanna Sosnowska, Natalia Stawicka, Agata Flondro, Volodymyr Andrushchak, Mikołaj Bońkowski, Sebastian Mach, Łukasz Wójcik, Pawel Frasz, Piotr Gałek, Maciej Rychły

Return to the Voice commissioned by Eleven and Summerhall in association with the School of Scottish Studies at the University of Edinburgh supported by Creative Scotland, the Adam Mickiewicz Institute and the Polish Cultural Institute

Każdy uczestnik spektaklu zobowiązany jest do:

- przekazania danych kontaktowych mailowo lub bezpośrednio przed spektaklem,*
- zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki/przyłbicy podczas trwania spektaklu,
- dezynfekcji dłoni przy wejściu na teren imprezy i przy wyjściu,
- złożenia obowiązkowego, pisemnego oświadczenia przy wejściu na imprezę lub wcześniej drogą online, mówiącego o tym, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym,
- samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej,
- przekazania Organizatorowi danych osobowych celem udostępnienia ich w razie potrzeby Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym,
* Administratorem Pani/ Pana danych jest: Stowarzyszenie Kultury Teatralnej Pieśń Kozła z siedzibą we Wrocławiu, ul. Karkonoska 10, 53-015 Wrocław;

Szczegóły