Karolina Sabat

10,0 / 10

1 oddany głos

Spektakle z udziałem tego aktora:

MÓW ZA SIEBIE | Projekt Matka

Tragikomedia

Przewrotne i pełne ironii przedstawienie podejmuje temat macierzyństwa jako doświadczenia ekstremalnego. To opowieść o młodych matkach, odkrywających jasne i ciemne strony macierzyństwa, jego uroki i trudy; to historia ich zmagań z sobą i oczekiwaniami społecznymi. Przedstawienie powstało na podstawie blogów matek oraz doświadczeń aktorek.

Teatr Kana został założony przez Zygmunta Duczyńskiego w 1979 roku w Szczecinie. Początkowo działał jako teatr studencki, potem stopniowo zyskiwał coraz większą dojrzałość artystyczną i samodzielność organizacyjną. Dzisiaj grupa działa w zainicjowanym przez swojego założyciela Ośrodku Teatralnym Kana, który realizuje liczne działania o charakterze artystycznym, kulturotwórczym, edukacyjnym i badawczym.

MÓW ZA SIEBIE to cykl prezentacji twórców, dla których podstawową formą i środowiskiem pracy jest grupa teatralna. W ramach projektu pokazywane są przedstawienia grup pochodzących z różnych stron Polski, od 2014 roku były to m.in. Teatr Brama (Goleniów), Teatr Chorea (Łódź), Teatr Porywacze Ciał (Poznań), Teatr Realistyczny (Skierniewice), Teraz Poliż (Warszawa). Ich twórczość – podejmowane tematy, estetyka przedstawień, metody pracy, a także sposób funkcjonowania – forma instytucjonalna, miejsce pracy, czas trwania – są bardzo zróżnicowane. Łączy je to, że zazwyczaj stanowią jawnie osobistą wypowiedź twórców, wyrażają indywidualny punkt widzenia, własną interpretację rzeczywistości.

Celem projektu mów za siebie jest rozpoznanie różnorodności środków wyrazu i praktyk polskich grup teatralnych, a tym samym ujawnienie często niedostrzeganych zróżnicowań na mapie teatralnej Polski i nasycenie jej nowymi szczegółami.

Szczegóły

Gęstość zaludnienia

Dramat

Najnowszy spektakl Teatru Kana jest narracją teatralną o mechanizmach pamięci i stosunku człowieka do przeszłości. Opowiada o katastrofie elektrowni w Czarnobylu w 1986 roku.

Przywołując doświadczenie dramatu tysięcy ludzi opisanych przez noblistkę Swietłanę Aleksijewicz – dramatu, który wydarzył się tuż za wschodnią granicą Polski – spektakl stanowi próbę zrozumienia kondycji człowieka po wybuchu, po wojnie, apokalipsie, katastrofie. Jest próbą odpowiedzi na pytanie: Jak odbudować swoje życie? Jak wyciągnąć pozytywne, konstruktywne wnioski z tragicznego doświadczenia? Sceniczna chóralna opowieść bada kondycję świata i psychiki człowieka po wybuchu, człowieka przygniecionego ciężarem trudnej przeszłości, funkcjonującego w chmurze obrazów i zdań – wspomnień, które przylepiły się do niego w trakcie długiej drogi i które przyniósł ze sobą aż do tutaj, teraz.

Szczegóły