Igor Shugaleev

6,0 / 10

1 oddany głos

Często występuje w:
Spektakle z udziałem tego aktora:

375 0908 2334 - The body you are calling is currently not available

Performance

Performance Igora Shugaleeva

Pomysł na performance zrodził się ze stanu protestu przeciwko przemocy, przeciwstawiania się długotrwałemu stresowi i strachowi oraz próby przezwyciężenia poczucia winy, w którym świadomie lub nie, żyją dziś Białorusini. Jest to rodzaj zaproszenia do wyobrażenia sobie bycia zatrzymanym na Białorusi, do fizycznego przejścia przez bezprawie, nielegalność i oburzenie, przez które przeszły dziesiątki tysięcy osób cywilnych - to przemoc, która trwa do dziś.

Performer tworzy stosunkowo bezpośredni sposób komunikacji z publicznością: utożsamiając się z zatrzymanym, symuluje sytuację cielesnego doświadczenia zbliżonego do tortur. Anonimowa ofiara, która poprzednio była jedynie newsem, poprzez doświadczenie fizyczne przestaje być informacją, staje się żywym człowiekiem.

"Szukałem sposobu, aby wyrazić grozę wydarzeń, które nas spotkały, opowiedzieć o odrętwieniu, strachu i jednocześnie pogardzie dla przemocy, o poczuciu winy za masową emigrację Białorusinów i swoją własną. Jak mogę poprzeć protest będąc tylko aktorem?” - mówi Igor. - "Ten spektakl stanowi odpowiedź: ważne jest, żeby pozostać aktywnym, świadomym, nie obojętnym lub nieobecnym".

375 0908 2334:

375 - kod telefoniczny Republiki Białorusi

0908 to data wyborów prezydenckich, które zostały sfałszowane przez władze. Rozgoryczenie i niezadowolenie z wyników wyborów zaowocowało rewolucyjnym ruchem protestacyjnym, który trwa do dziś.

2334 to numer artykułu Kodeksu Administracyjnego "Naruszenie procedury organizowania lub przeprowadzania imprez masowych", na podstawie którego od sierpnia 2020 roku skazano ponad 40 tysięcy Białorusinów.

Projekt został stworzony również w celu zbierania pomocy finansowej dla ofiar przemocy i represji na Białorusi na konto charytatywne w Fundacji HUMANOS.

Szczegóły

1.8 M

Dramat

1,8 metra - tyle miejsca jest przeznaczone dla osoby w białoruskich więzieniach.

Projekt teatralny wspierający więźniów politycznych przeciwstawiających się reżimom totalitarnym w Białorusi i innych krajach. Spektakl oparty na tekstach, które więźniowie polityczni wypowiadali w sądach i pisali w listach do swoich bliskich.

Jak teraz radzą sobie osoby skazane na więzienie za wypowiedzenie własnego zdania? Jak w centrum Europy doszło do złamania prawa?
W ramach projektu odbędzie się również akcja charytatywna na rzecz osób doświadczonych represjami.
Aktualnie w Białorusi jest ponad 800 więźniów politycznych i ta liczba powieksza się dosłownie codziennie.

Szczegóły