Dariusz Mikuła - zdjęcie

Dariusz Mikuła

Dyrektor Ośrodka Teatralnego Kana od 2007 roku, wcześniej w latach 1991-2007 Prezes Stowarzyszenia Teatr Kana. Aktor Teatru Kana (od 1984 roku). Występował w większości autorskich spektakli Zygmunta Duczyńskiego. Wykształcenie wyższe. Wspólnie z Zygmuntem Duczyńskim (1951-2006) - twórcą i założycielem Teatru Kana kierował pracą ośrodka, realizując i koordynując szereg projektów kulturotwórczych, artystycznych, edukacyjnych. Jest autorem szeregu niekonwencjonalnych projektów sponsoringowych oraz rozwiązań formalnych, które budują współprace Ośrodka z władzami samorządowym, fundacjami, a także lokalnymi, krajowymi i zagranicznymi partnerami.
Często występuje w:
Spektakle z udziałem tego aktora:

Gęstość zaludnienia

Dramat

Najnowszy spektakl Teatru Kana jest narracją teatralną o mechanizmach pamięci i stosunku człowieka do przeszłości. Opowiada o katastrofie elektrowni w Czarnobylu w 1986 roku.

Przywołując doświadczenie dramatu tysięcy ludzi opisanych przez noblistkę Swietłanę Aleksijewicz – dramatu, który wydarzył się tuż za wschodnią granicą Polski – spektakl stanowi próbę zrozumienia kondycji człowieka po wybuchu, po wojnie, apokalipsie, katastrofie. Jest próbą odpowiedzi na pytanie: Jak odbudować swoje życie? Jak wyciągnąć pozytywne, konstruktywne wnioski z tragicznego doświadczenia? Sceniczna chóralna opowieść bada kondycję świata i psychiki człowieka po wybuchu, człowieka przygniecionego ciężarem trudnej przeszłości, funkcjonującego w chmurze obrazów i zdań – wspomnień, które przylepiły się do niego w trakcie długiej drogi i które przyniósł ze sobą aż do tutaj, teraz.

Szczegóły