Chór Centrum Myśli Jana Pawła II - zdjęcie

Chór Centrum Myśli Jana Pawła II

6,9 / 10

8 oddanych głosów

Wiek: 17 lat

Chór Centrum Myśli Jana Pawła II to ponad 50 osób o różnych temperamentach, osobowościach, wykształceniu – 50 różnych historii tworzących jeden, wspólnie oddychający i brzmiący organizm. Historia powstania Chóru Centrum Myśli Jana Pawła II jest historią spotkania młodych ludzi, którzy w kwietniu 2005 roku postanowili, poprzez świadectwo swojego życia, ponieść dorobek nauczania Wielkiego Papieża Polaka. Muzyka jest dla nich „światowym językiem esperanto”, językiem porozumiewania z każdym napotkanym człowiekiem i niezawodnym sposobem uwrażliwiania społeczeństwa na piękno.

Chór angażuje się w różnorodne działania na rzecz lokalnych społeczności wierząc, że śpiew jest doskonałym sposobem na wszechstronny rozwój społeczny człowieka, pomaga pozbywać się barier, uczy pracy w grupie, odpowiedzialności, wzajemnej troski o dobro wspólne i siebie nawzajem. Dzięki warsztatom muzyki liturgicznej i uwielbieniowej prowadzonym w małych miejscowościach, wspiera rozwój chóralistyki polskiej.

Poprzez organizację corocznego projektu „PoKolędzie JP2”, chór nie tylko dociera z ciepłym przesłaniem kolęd do ludzi, którzy mogą czuć się osamotnieni i zapomniani, ale także współpracując z innymi chórami i scholami inspiruje do dzielenia się swoimi talentami i radością śpiewania na co dzień.

Ważnym elementem działalności chóru jest stałe dbanie o pamięć o swoim patronie Janie Pawle II, który tak mocno podkreślał rolę kultury w życiu narodu. Każda data szczególnie związana z pontyfikatem Papieża jest przywoływana poprzez specjalne koncerty, które pokazują, że jego przesłanie jest ciągle aktualne i żywe.

Chór wspiera swoim uczestnictwem liczne wydarzenia kulturalne i artystyczne, ma w swoim repertuarze zarówno ambitne dzieła muzyczne Mozarta, Verdiego, jak i muzykę rozrywkową. Śpiewa na międzynarodowych festiwalach, nie boi się wyzwań, ambitnie startuje w konkursach chóralnych zdobywa liczne nagrody w Polsce i za granicą.

Często występuje w:
Spektakle z udziałem tego aktora:

Lament

Muzyczny

„Lament” – widowisko Tomasza Cyza, na podstawie poematu średniowiecznego włoskiego mistyka Iacopone da Todi „Il Pianto della Madonna” („Lament Madonny”) oraz fragmentów „Stabat Mater” Karola Szymanowskiego.

W spektaklu Tomasza Cyza słowa XIII-wiecznego włoskiego poety, zderzone z surową fakturą XX-wiecznego „chłopskiego requiem” Szymanowskiego, dopełnia wielkoformatowa projekcja średniowiecznych figur i obrazów w holu Muzeum Narodowego. Aktorka czyta Pianto della Madonna, śpiewaczki jak w tragedii greckiej wykonują a capella frazy Stabat Mater, słuchacz-świadek patrzy na twarze Maryi i Jezusa.

Franciszkaninowi Iacopone da Todi (1230-1306) przypisywana jest również średniowieczna sekwencja Stabat Mater dolorosa, wyrażająca cierpienie i rozpacz Matki ukrzyżowanego Jezusa. Muzykę do niej skomponowali m. in. A. Dvořák, G. da Palestrina, G. B. Pergolesi, D. G. Scarlatti, F. Schubert, G. Verdi, A. Vivaldi. W liturgii Kościoła śpiewana jest w Wielkim Poście, a jej najstarszy polski przekład znany jest z kancjonału Walentego z Brzozowa (1554). Karolowi Szymanowskiego stała się szczególnie bliska po śmierci jego ukochanej siostrzenicy. Jego utwór na chór, orkiestrę i troje solistów należy do arcydzieł światowej muzyki pasyjnej – powstał w 1926 roku (prawykonanie 11-01-1929) i uznawany jest za najwybitniejsze dzieło polskiego kompozytora.

Natomiast napisany w języku włoskim „Lament” („Il pianto…”, znany też jako „Donna de Paradiso”, incipit) jest to poemat dramatyczny (tzw. lauda drammatica) o tematyce pasyjnej, rozpisany na trzy osoby: Jana Ewangelistę, Maryję i Jezusa. Matka wypowiada swoje myśli i uczucia w pierwszej osobie, a Jan komentuje to wydarzenie jako mistyk i teolog. Zarówno czas powstania i język etniczny, jak dojrzała forma tego utworu i jego dziękczynna wymowa, pozwalają porównać jego rolę w literaturze włoskiej do roli „Bogurodzicy” w polskiej (XIII w.), a „Stabat Mater” do późniejszego od niej „Lamentu świętokrzyskiego” (XV w.).

Szczegóły